Đoàn Khối các cơ quan tỉnh quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021” và sơ kết thực hiện hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

PhuthoPortal - Ngày 16/9/2021, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021” và sơ kết thực hiện hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 - 2022.

Cán bộ Đoàn các cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tham gia “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Tại hội nghị, cán bộ Đoàn các cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh được báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giới thiệu Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề chia làm 2 phần gồm: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

Sau 3 năm thực hiện hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 - 2022 đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại một bộ phận chi đoàn khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của đoàn viên thanh niên (ĐVTN); tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên với nơi cư trú và giúp đoàn viên nắm bắt sát sao tình hình địa phương cũng như có điều kiện tham gia đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của nơi đoàn viên cư trú.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trao 2 suất học bổng “Nâng bước cho em đến trường” được trích từ Quỹ “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn” của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cho 2 em học sinh của Trường THPT Hermann Gmeiner Việt Trì

Việc thực hiện chủ trương ĐVTN về tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú đã luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của cấp ủy các cấp. Hiện nay tổng số cán bộ, ĐVTN của Khối có 2.437 đồng chí tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, trong đó có 1.816 ĐVTN là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại các cơ quan đơn vị và 621 ĐVTN là học sinh, sinh viên.

Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giới thiệu Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ Đoàn các cơ sở trực thuộc Đoàn Khối

Trong dịp này, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trao 2 suất học bổng “Nâng bước cho em đến trường” được trích từ Quỹ “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn” của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cho 2 em học sinh của Trường THPT Hermann Gmeiner Việt Trì, mỗi suất là 1 triệu đồng và phát động hưởng ứng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam” tới các cán bộ Đoàn các cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

Ngọc Kiên