Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PhuthoPortal - Ngày 15/9/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu, chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn)

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng ta xác định quan điểm phát triển đất nước là phải bằng và dựa vào KH&CN. Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí khẳng định đội ngũ trí thức nói chung và trí thức KH&CN nói riêng đã có nhiều đóng góp trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của KH&CN nước ta như đội ngũ trí thức KH&CN chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình, chưa đáp ứng được sự mong muốn và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; ứng dụng KH&CN kết nối các tổ chức và doanh nghiệp còn ở mức khiêm tốn.

Băn khoăn về tình trạng chảy máu chất xám hoặc không khai thác hết chất xám của đội ngũ trí thức KH&CN, Thủ tướng đề nghị Liên hiệp hội nghiên cứu nguyên nhân, tồn tại và gợi ý thiết thực cho Chính phủ để từng bước giải quyết tình trạng này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Liên hiệp hội quán triệt tất cả các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ phát triển KH&CN đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến từng hội viên để thống nhất tư tưởng, hành động, chung sức đồng lòng thực hiện. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có thể còn kéo dài với biến chủng mới, đội ngũ trí thức KH&CN cần nghiên cứu các biện pháp, các sản phẩm KH&CN phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, phát huy hơn nữa vai trò và uy tín của mình trong hỗ trợ thông tin và truyền thông để giải thích rộng rãi cho nhân dân về các biện pháp chống dịch của Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội nghị, đại biểu tham dự tập trung thảo luận, kết quả hoạt động nổi bật cũng như đánh giá vai trò của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức KH&CN giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời đưa ra các định hướng cốt lõi nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VIII của Liên hiệp hội trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Liên hiệp hội Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với mục đích phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chương trình hành động của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức Đảng trong Liên hiệp Hội Việt Nam, các Hội thành viên và Liên hiệp Hội địa phương. Thúc đẩy việc thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng đối với đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam và Liên hiệp Hội Việt Nam. Củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, làm tốt công tác hội viên. Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN.

Nâng cao năng lực, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, phát huy trí tuệ tham mưu, tư vấn, đề xuất giải pháp với các cơ quan Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn trong xã hội, góp phần phát triển đất nước. Đối mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Liên hiệp Hội Việt Nam là nơi tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN hiện có 153 hội thành viên, bao gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương, 90 Hội khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc, Quỹ VIFOTEC, Nhà xuất bản Tri thức, Báo Tri thức và Cuộc sống, 596 tổ chức KH&CN trực thuộc; tập hợp, quy tụ và thu hút được 3,7 triệu hội viên, trong đó có trên 2,2 triệu trí thức KH&CN, chiếm 32,4% trí thức KH&CN cả nước.

Thu Hương