Đơn vị bầu cử số 1

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 1.

1. Họ và tên thường dùng: PHAN THỊ NGUYỆT ANH.

2. Họ và tên khai sinh:     PHAN THỊ NGUYỆT ANH.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/5/1977.                                          

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịchquốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

7. Quê quán: Xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ  An.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nơi ở hiện nay: Khu 3, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131683888.

Ngày cấp: 04/02/2012.                  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.                      

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Xuất bản.

- Học vị: Không.                Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban Tổ chức.

15. Nơi công tác: Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 04/6/2008.

- Ngày chính thức: 04/6/2009;         Số thẻ đảng viên: 29082465.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH

2. Họ và tên khai sinh:     ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1978.      

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Nơi ở hiện nay: Khu 6, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

10. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131324399.

- Ngày cấp: 06/8/2018.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

- Dân tộc: Kinh.  

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế.

- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.        Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thường trực.

15. Nơi công tác: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 09/12/2003.

- Ngày chính thức: 09/12/2004;         Số thẻ đảng viên: 29068556.

- Chức vụ trong Đảng:   Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN ĐỨC.

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN VĂN ĐỨC.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/8/1969.         4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vực Trường (nay là xã Bắc Sơn), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Vực Trường (nay là xã Bắc Sơn), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 16A, ngõ 5, phố Đặng Minh Khiêm, khu Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131044010.

- Ngày cấp: 23/8/2006.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Tổng hợp.

- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.       Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.   14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

15. Nơi công tác: Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 06/6/1996.

- Ngày chính thức: 06/6/1997; Số thẻ đảng viên: 29052623.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương năm 2012; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THANH HẢI.

2. Họ và tên khai sinh:   TRẦN THANH HẢI.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1971.      

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 5A, khu 1A, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 15, đường Quang Trung, tổ 5A, khu 1A, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131054970.

- Ngày cấp: 05/7/2010.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C, Tiếng Đức trình độ D.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh.

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 02/12/2005.

- Ngày chính thức: 02/12/2006; Số thẻ đảng viên: 29076630.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19 Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2012, 2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG.

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/6/1993.        

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đào Giã, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Thanh Xá (nay là xã Hoàng Cương), huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 302, đường Châu Phong, tổ 17B, khu Lê Quý Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 302, đường Châu Phong, tổ 17B, khu Lê Quý Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132232515.

- Ngày cấp: 15/6/2010.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

- Học vị: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng.      Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế.

15. Nơi công tác: Trường Đại học Hùng Vương.

16. Ngày vào Đảng: 06/11/2020 .

- Ngày chính thức: Không (Đảng viên dự bị).

-  Chức vụ trong Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trường Đại học Hùng Vương.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN MẠNH SƠN.

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN MẠNH SƠN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/3/1974.        

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Nhà số 06, tổ 7, khu 3, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131068074.        Ngày cấp: 19/4/2016.

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

- Học vị: Không.  

- Học hàm: Không.       

- Lý luận chính trị: Cao cấp.   

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.  

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Thành ủy Việt Trì.

14. Nơi công tác: Thành ủy Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

15. Ngày vào Đảng: 03/02/2001.

- Ngày chính thức: 03/02/2002;         Số thẻ đảng viên: 29020638.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Việt Trì.

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2016.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

20. Là đại biểu Quốc hội: Không.    

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VẠN THẮNG.

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN VẠN THẮNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1979.      

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 2, phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131369004.        Ngày cấp: 01/7/2019.

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.     Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

15. Nơi công tác: Văn phòng Thành ủy Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 22/12/2000.

- Ngày chính thức: 22/12/2001;         Số thẻ đảng viên: 29059860.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Dân Đảng thành phố.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Trung ương đoàn năm 2007; Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh năm 2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thọ Sơn nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ MINH THÙY.

2. Họ và tên khai sinh:   PHẠM THỊ MINH THÙY.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/6/1986.        

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 34, tổ 28D, khu Phan Chu Trinh, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131391128.

Ngày cấp: 17/9/2019 .   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Hành chính Quốc gia, cử nhân Hành chính học.

- Học vị: Tiến sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.  Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong đơn vị đang công tác: Phó Chánh Văn phòng; Giảng viên

15. Nơi công tác: Trường Đại học Hùng Vương.

16. Ngày vào Đảng: 13/01/2013.

- Ngày chính thức: 13/01/2014;         Số thẻ đảng viên: 29098889.

- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên chi bộ Văn phòng.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trường Đại học Hùng Vương.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2014.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC