Đơn vị bầu cử số 10

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 10.

 

1. Họ và tên thường dùng: VƯƠNG THỊ BẨY.

2. Họ và tên khai sinh:   VƯƠNG THỊ BẨY.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/1971.      

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.       

7. Quê quán: Xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 6, phố Tân Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.     Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131173423.

- Ngày cấp: 12/12/2012. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, chuyên ngành Kế toán.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.    Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở.

15. Nơi công tác: Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 08/7/1994.

- Ngày chính thức: 08/7/1995; Số thẻ đảng viên: 29046810.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011; Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính năm 2009, 2015.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ DƯỠNG.

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN THỊ DƯỠNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/8/1971.        

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kinh Kệ (nay là xã Phùng Nguyên), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 4, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130953176.        Ngày cấp: 26/12/2005.

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kỹ sư Nông học.

- Học vị: Không.  

- Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thao.

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 26/12/1992.

- Ngày chính thức: 26/12/1993;         Số thẻ đảng viên: 29004688.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban nhân dân huyện.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ năm 2003, 2010, 2016; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2019; Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam năm 2006; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận năm 2010; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án năm 2010.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thao nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ MINH HUỆ.

2. Họ và tên khai sinh:   BÙI THỊ MINH HUỆ.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/11/1980.      

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Kinh Kệ (nay là xã Phùng Nguyên), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131167763.

Ngày cấp: 03/6/2013.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, chuyên ngành Tư pháp Hành chính.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Phòng Tư pháp.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 21/9/2007.

- Ngày chính thức: 21/9/2008; Số thẻ đảng viên: 29081594.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan UBND huyện.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Tháng 01/2019 bị kỷ luật Đảng bằng hình thức Khiển trách (do sinh con thứ 3)

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN.

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/7/1972.        

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Khu 4, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ .

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131037164.

Ngày cấp: 17/6/2008.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kế toán.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B, tiếng Nhật trình độ A.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

15. Nơi công tác: Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 19/5/2003.

- Ngày chính thức: 19/5/2004; Số thẻ đảng viên: 29055842.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ THANH NGA.

2. Họ và tên khai sinh:   ĐỖ THANH NGA.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1987.      

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 3D, khu 2, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131395896.

- Ngày cấp: 08/5/2017.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Sư phạm Mầm non.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn.

15. Nơi công tác: Tỉnh đoàn Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 21/5/2008.

- Ngày chính thức: 21/5/2009; Số thẻ đảng viên: 29082789.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH TÂM.

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN THANH TÂM.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/11/1984.      

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kinh Kệ (nay là xã Phùng Nguyên), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Kinh Kệ (nay là xã Phùng Nguyên), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 21B, khu 3, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131229629.

Ngày cấp: 05/3/2007.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật kinh tế.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Tỉnh đoàn Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 14/01/2008.

- Ngày chính thức: 14/01/2009;         Số thẻ đảng viên: 29081792.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ Tỉnh đoàn Thanh niên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể và chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ; Ủy viên Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.    

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐINH CÔNG THỰC.

2. Họ và tên khai sinh:   ĐINH CÔNG THỰC.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1968.      

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 025068009999.

Ngày cấp: 23/01/2021.  Cơ quan cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Mường.     

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

15. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 05/7/1994;

- Ngày chính thức: 05/7/1995; Số thẻ đảng viên: 29005885.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2011, Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2017.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN XUÂN TƯỜNG.

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN XUÂN TƯỜNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/7/1963.        

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 195, đường Lê Quý Đôn, khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130760342.

Ngày cấp: 12/7/2016.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Cử nhân Kinh tế.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.     Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, B1 Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thao.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 12/5/1987.

- Ngày chính thức: 12/5/1988; Số thẻ đảng viên: 29020637.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ quan Dân Đảng.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.   21. Là đại biểu Quốc hội: Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC