Đơn vị bầu cử số 11

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025 Đơn vị bầu cử số 11.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1971.

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Cổ Rồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 5 Hòa Phong, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131044349.        

Ngày cấp: 02/7/2011. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Ngôn ngữ.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công.          Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức lãnh đạo.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

15. Nơi công tác: Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 03/02/1998.

- Ngày chính thức: 03/02/1999; Số thẻ đảng viên: 29021800.

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng uỷ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể và chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2007; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG HOÀNG HƯƠNG.

2. Họ và tên khai sinh: DƯƠNG HOÀNG HƯƠNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1970.       

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.     

7. Quê quán: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phố Thọ Mai, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.         

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131003261.        

Ngày cấp: 21/6/2018. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Kinh tế Du lịch; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia, chuyên ngành Luật.

- Học vị: Tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế phát triển.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.    

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 khung Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 28/6/1997.

- Ngày chính thức: 28/6/1998; Số thẻ đảng viên: 29020643.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1989.       

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 3, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131465935.        

Ngày cấp: 12/5/2018. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Văn học.

- Học vị: Không. Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hương Nộn.

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 04/11/2012.

- Ngày chính thức: 04/11/2013;         Số thẻ đảng viên: 29097024.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Nộn.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn xã Hương Nộn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.     

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hương Nộn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN QUANG.

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN QUANG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/6/1969.         

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 16I, khu Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130706938.         

Ngày cấp: 18/01/2010; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân Hành chính nhà nước.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở.

15. Nơi công tác: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 09/9/1995.

- Ngày chính thức: 09/9/1996; Số thẻ đảng viên: 29022878.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2001, 2007, 2009, 2011; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: VƯƠNG ĐỨC THỦY.

2. Họ và tên khai sinh: VƯƠNG ĐỨC THỦY.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1971.        4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hợp Hải (nay là xã Phùng Nguyên), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Hợp Hải (nay là xã Phùng Nguyên), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số 37, đường Hùng Vương, khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130986831.        

Ngày cấp: 10/10/2007. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng, chuyên ngành Kinh tế xây dựng.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý hành chính công. Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.    

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 07/8/1995.

- Ngày chính thức: 07/8/1996; Số thẻ đảng viên: 29004685.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2010.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ: 1999 - 2004; 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KIM TƯ.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIM TƯ.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1992.       

4. Giới tính:Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Uỷ ban nhân dân xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Đồng Luận (nay là xã Đồng Trung), huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 1, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132156757.

Ngày cấp: 24/12/2008. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tây Bắc, chuyên ngành Sư phạm Vật lý.

- Học vị: Không. Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Không.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Nộn.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM NGỌC XUÂN.

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM NGỌC XUÂN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1971.       

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 190, đường Lê Quý Đôn, tổ 16B1, khu Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131010701.

Ngày cấp: 21/02/2009. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Giao thông vận tải, chuyên ngành Xây dựng cầu đường.

- Học vị: Không. Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban quản lý các công trình công cộng huyện Tam Nông.

15. Nơi công tác: Ban quản lý các công trình công cộng huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 26/12/2000.

- Ngày chính thức: 26/12/2001;         Số thẻ đảng viên: 29051408.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở UBND huyện.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐÀO THỊ XUYẾN.

2. Họ và tên khai sinh: ĐÀO THỊ XUYẾN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/9/1984.         

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

7. Quê quán: Xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (Hà Tây cũ).

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 1, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 111955843.

Ngày cấp: 06/4/2007. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tây (cũ).

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Kế toán.

- Học vị: Không. Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Hưng Hóa.

15. Nơi công tác: Hội Nông dân thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 04/11/2011.

- Ngày chính thức: 04/11/2012; Số thẻ đảng viên: 29093911.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn .

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC