Đơn vị bầu cử số 12

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 12.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HẠNH.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HẠNH.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1992.     

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tu Lý (nay là xã Tú Lý), huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

7. Quê quán: Xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 7, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 113539981.

Ngày cấp: 11/10/2017. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

10. Dân tộc: Mường.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y dược Thái Nguyên, chuyên ngành Y đa khoa.

- Học vị: Không.            Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Không.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh A2

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên.

15. Nơi công tác: Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên; Đoàn viên công đoàn.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1971.   

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Nhà số 8, Tổ 1, phố Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130976370.

Ngày cấp: 13/9/2014. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Ngữ văn.

- Học vị: Không.            Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh.

15. Nơi công tác: Ban Dân vận Tỉnh uỷ Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 07/10/1997.

- Ngày chính thức: 07/10/1998; Số thẻ đảng viên: 29034337.

- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ.

17. Tham gia là thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy.

-  Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng đã được Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa XII.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐINH VĂN HUYNH.

2. Họ và tên khai sinh: ĐINH VĂN HUYNH.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1980.   

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 4, phố Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 22, tổ 4, phố Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9.Số CMND/ Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131648998.

Ngày cấp: 29/6/2013. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Mường.         

11. Tôn giáo: Không.

12.  Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Hành chính học.

- Học vị: Không.            Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh.

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 01/4/2005.

- Ngày chính thức: 01/4/2006; Số thẻ đảng viên: 29072959.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ THU HƯƠNG.

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ THU HƯƠNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1976.     

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phố Tân Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131316433.

Ngày cấp: 05/9/2011.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12.  Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ngành Luật.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý hành chính công.       Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở.

15. Nơi công tác: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 31/10/2002.

- Ngày chính thức: 31/10/2003; Số thẻ đảng viên: 29020816.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2009 - 2013.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: VI ĐĂNG NAM.

2. Họ và tên khai sinh: VI ĐĂNG NAM.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/9/1995.     

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hương Nộn, huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú.

7. Quê quán: Xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 19/5, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số nhà LB04, Khu đô thị Thương mại Việt Trì, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132224299.

Ngày cấp: 09/3/2016.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Tài chính công.

- Học vị: Không.            Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên phòng Tổng hợp.

15. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/5/1992.     

4. Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Trung Nghĩa (nay là xã Đồng Trung), huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Trung Nghĩa (nay là xã Đồng Trung), huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Khu 1, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132195276.

Ngày cấp: 25/6/2009.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y dược Thái Nguyên, chuyên ngành Y đa khoa.

- Học vị: Không.            Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Không.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bác sỹ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phụ trách khoa Khám bệnh.

15. Nơi công tác: Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 19/6/2019.

- Ngày chính thức: 19/6/2020; Số thẻ đảng viên: Chưa cấp.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-  Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Thanh Thủy.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên; Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỉ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NGỌC THẮNG.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC THẮNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1978.   

4. Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đồng Trung (xã Đồng Luận cũ), huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Đồng Trung (xã Đồng Luận cũ), huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132256742.

Ngày cấp: 05/5/2011.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kế toán.

- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy.

15. Nơi công tác: Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

16. Ngày vào Đảng: 16/7/2009.

- Ngày chính thức: 16/7/2010;   Số thẻ đảng viên: 29085683.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan khối Đảng - Đoàn thể.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Lao động tiên tiến năm 2016, 2017; Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN MINH TƯỜNG.

2. Họ và tên khai sinh:     NGUYỄN MINH TƯỜNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1972.   

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú.

7. Quê quán: Thị trấn Hưng Hoá, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phố Tân Xuân, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131010397.

Ngày cấp: 10/7/2017.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm, chuyên ngành Toán - Tin.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Tiến sĩ Quản lý giáo dục.   Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Đại học tiếng Anh.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí Thư Huyện uỷ Thanh Thủy.

15. Nơi công tác: Huyện uỷ Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 16/02/2001.

- Ngày chính thức: 16/02/2002; Số thẻ đảng viên: 29018059;

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2012, 2013, 2019; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007, 2016; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2015.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC