Đơn vị bầu cử số 2

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 2

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THU HẰNG.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THU HẰNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/7/1990.

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132065350.

Ngày cấp: 18/11/2016.   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Sán Chay.  

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y Dược Thái Nguyên, chuyên ngành Bác sỹ đa khoa - Định hướng chuyên khoa Nhi.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Không.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bác sỹ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bác sỹ.

15. Nơi công tác: Khoa Nhi, Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐĂNG KHẢI.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐĂNG KHẢI.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1966.         

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 11, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số chứng minh sĩ quan: 88024386.

Ngày cấp: 19/12/2019.   Cơ quan cấp: Bộ Quốc phòng.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học CHTM/BCHT.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Quân khu 2; Thiếu tướng.

15. Nơi công tác: Quân khu 2.

16. Ngày vào Đảng: 03/7/1988.

- Ngày chính thức: 03/7/1989;  Số thẻ đảng viên: 77003651.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng năm 2005.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THÀNH NAM.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THÀNH NAM.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1966.

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 17, khu Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130952251          .

Ngày cấp: 25/4/2012.     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Đại học Nông nghiệp I : Chuyên ngành Kỹ sư kinh tế nông nghiệp.

+ Đại học tổng hợp Hà Nội: Chuyên ngành Cử nhân Luật.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.      Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 09/11/1987.

- Ngày chính thức: 09/11/1988;         Số thẻ đảng viên: 29000208.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Bí thư Chi bộ Liên minh Hợp tác xã.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (01/01/1985).

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Chi đoàn Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2017.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tiên Cát nhiệm kỳ 1989-1994; Đại biểu HĐND huyện Đoan Hùng nhiệm kỳ 2011-2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: ĐÀO THỊ THU TUỆ.

2. Họ và tên khai sinh: ĐÀO THỊ THU TUỆ.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1984.       

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 10, xóm Tế, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131428721.

Ngày cấp: 20/3/2012.     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Mường.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Thái Nguyên, chuyên ngành Ngữ văn.

- Học vị: Không    Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Không

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giáo viên.

15. Nơi công tác: Trường Trung học cơ sở Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cự Đồng.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Cự Đồng.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC