Đơn vị bầu cử số 2

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025 Đơn vị bầu cử số 2.

1. Họ và tên thường dùng: BÙI MINH CHÂU.

2. Họ và tên khai sinh: BÙI MINH CHÂU.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1961.       

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.   

7. Quê quán: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Khu đô thị Đồng Mạ, phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130253734.

Ngày cấp: 15/5/2007. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.    

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, chuyên ngành Kế toán Công nghiệp.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.   

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Tỉnh ủy Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 24/12/1993.

- Ngày chính thức: 24/12/1994;         Số thẻ đảng viên: 29007629.  

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2019; Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh năm 2010, 2013.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: THƯỢNG TỌA THÍCH MINH NGHIÊM.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TUẤN CƯỜNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1968.       

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

7. Quê quán: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

8. Nơi đăng ký thường trú: Chùa Đại Bi, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132427137.

Ngày cấp: 18/12/2017. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Phật Giáo.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Phật học.

- Học vị: Tiến sĩ Hán Nôm. Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Không.

- Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Trung.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Tu sĩ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Trị sự.

15. Nơi công tác: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, chùa Thiên Long, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Trung ương Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Trưởng Ban Trung ương Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam; thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: QUYỀN MẠNH CƯỜNG.

2. Họ và tên khai sinh: QUYỀN MẠNH CƯỜNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1977.       

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bình Bộ (nay là xã Bình Phú), huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Bình Bộ (nay là xã Bình Phú), huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 14, tổ 23C, phố Mai Sơn I, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131629875.

Ngày cấp: 07/10/2015. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp.        Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Tổng hợp.

15. Nơi công tác: Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 19/5/2004.

- Ngày chính thức: 19/5/2005; Số thẻ đảng viên: 29070473.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐẮC THỦY.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐẮC THỦY.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1970.       

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịchViệt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sơn Dương (nay là xã Phùng Nguyên), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 28, tổ 8, phố Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân:131278063.

Ngày cấp: 26/9/2009. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Văn học.

- Học vị: Tiến sĩ Quản lý Văn hóa. Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở.

15. Nơi công tác: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 16/12/1995.

- Ngày chính thức: 16/12/1996; Số thẻ đảng viên: 29000199.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013; Kỷ niệm chương Hùng Vương năm 2013.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: CAO XUÂN TRUNG.

2. Họ và tên khai sinh: CAO XUÂN TRUNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/3/1973.         

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

7. Quê quán: Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 12, phố Long Châu Sa, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Tổ 12, xóm Mộ, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 017063184.

Ngày cấp: 20/06/2009. Cơ quan cấp: Công an thành phố Hà Nội.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán.

- Học vị: Không. Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh A.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim.

15. Nơi công tác: Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim Phú Thọ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 16/5/2012.

- Ngày chính thức: 16/5/2013; Số thẻ đảng viên: 29096139.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.     

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC