Đơn vị bầu cử số 3

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 3.

1.   Họ và tên thường dùng: DƯƠNG QUỐC HUY.

2.   Họ và tên khai sinh: DƯƠNG QUỐC HUY.

3.   Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1988.    

4.   Giới tính: Nam.

5.   Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.   Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

7.   Quê quán: Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

8.   Nơi đăng ký thường trú: Khu 8, Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.   Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132018309.

Ngày cấp: 24/6/2017.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-    Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-    Chuyên môn, nghiệp vụ: Không.

-    Học vị: Không.         Học hàm: Không.

-    Lý luận chính trị: Sơ cấp.

-    Ngoại ngữ: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Công tác Mặt trận kiêm Bí thư Chi đoàn khu 8, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Khu 8, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 19/01/2014.

-    Ngày chính thức: 19/01/2015;     Số thẻ đảng viên: 29101215.

-    Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-    Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

-    Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư chi Đoàn khu 8, xã Hà Lộc.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HUYỀN.

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN THỊ HUYỀN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1986.      

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 9, phố Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131140619.

Ngày cấp: 08/11/2018.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-   Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-   Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Xã hội học.

-   Học vị: Không. Học hàm: Không.

-   Lý luận chính trị: Trung cấp.

-   Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Văn phòng.

15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 10/11/2010.

-   Ngày chính thức: 10/11/2011;       Số thẻ đảng viên: 2909519.

-   Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-   Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

-   Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn; Đoàn viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ KIM LOAN.

2. Họ và tên khai sinh:   PHẠM THỊ KIM LOAN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1969.      

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 26, ngõ 40, đường Hồ Xuân Hương, khu dân cư Thành Công, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130913831.

Ngày cấp: 06/3/2006.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-   Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-   Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tổng hợp, chuyên ngành Cử nhân Ngữ văn.

-   Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Học hàm: Không.

-   Lý luận chính trị: Cao cấp.

-   Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ

16. Ngày vào Đảng: 08/7/1996.

-   Ngày chính thức: 08/7/1997;         Số thẻ đảng viên: 29022819.

-   Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-   Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

-   Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019; Kỷ niệm chương Hùng Vương năm 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ THANH MAI.

2. Họ và tên khai sinh:   PHẠM THỊ THANH MAI.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1975.        

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 8, đường Hùng Vương, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131334088.         Ngày cấp: 29/7/2013.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-   Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-   Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm, chuyên ngành Quản lý giáo dục.

-   Học vị: Không. Học hàm: Không.

-   Lý luận chính trị: Cao cấp.

-   Ngoại ngữ: Tiếng Anh A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 04/5/2005.

-   Ngày chính thức: 04/5/2006;         Số thẻ đảng viên: 29073545.

-   Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-   Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn

-   Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu HĐND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021 và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN QUANG.

2. Họ và tên khai sinh:   BÙI VĂN QUANG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1967.        

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 15, khu Nam Đồng Mạ, tổ 36, phố Thành Công, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130940019.         Ngày cấp: 08/8/2008.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-   Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-   Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Kế toán tài chính.

-   Học vị: Không. Học hàm: Không.

-   Lý luận chính trị: Cao cấp.

-   Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 22/6/1994.

-   Ngày chính thức: 22/6/1995;         Số thẻ đảng viên: 29055940.

-   Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-   Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

-   Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 3 năm (2007 - 2009); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2006, 2007; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013; Kỷ niệm chương Hùng Vương năm 2013; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN QUANG TUẤN.

2. Họ và tên khai sinh:   TRẦN QUANG TUẤN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1974.      

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Tổ 16i, khu Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131091561.         Ngày cấp: 10/5/2008.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Mường.     

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-   Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-   Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thủy lợi, chuyên ngành Thủy nông.

-   Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.    Học hàm: Không.

-   Lý luận chính trị: Cao cấp.

-   Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở.

15. Nơi công tác: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 25/9/2004.

-   Ngày chính thức: 25/9/2005;         Số thẻ đảng viên: 29070702.

-   Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-   Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

-   Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN MINH XUYÊN.

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN MINH XUYÊN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1970.      

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.     7. Quê quán: Xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 03 Võ Thị Sáu, tổ 19B, khu Phan Chu Trinh, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Căn cước công dân:131004413.     Ngày cấp: 20/3/2018.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-   Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-   Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh ngữ.

-   Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.       Học hàm: Không.

-   Lý luận chính trị: Cao cấp.

-   Ngoại ngữ: Đại học tiếng Anh.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Thị ủy Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Thị ủy Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 25/11/1995.

-   Ngày chính thức: 25/11/1996; Số thẻ đảng viên: 29000077.

-   Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-   Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

-   Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013; Chiến sỹ thi đua tỉnh Phú Thọ năm 2016, 2019; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: ĐOÀN THỊ HẢI YẾN.

2. Họ và tên khai sinh:   ĐOÀN THỊ HẢI YẾN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1979.      

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

7. Quê quán: Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Trường An, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132271998.

Ngày cấp: 12/12/2016.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-   Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-   Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm, chuyên ngành Tâm lý Giáo dục.

-   Học vị: Không. Học hàm: Không.

-   Lý luận chính trị: Trung cấp.

-   Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

15. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 16/5/2011.

-   Ngày chính thức: 16/5/2012;         Số thẻ đảng viên: 29092305.

-   Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-   Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

-   Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC