Đơn vị bầu cử số 3

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 3.

1. Họ và tên thường dùng: VŨ TUẤN ANH.

2. Họ và tên khai sinh: VŨ TUẤN ANH.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1969.       

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Quê quán: Xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phòng 501, tầng 5, đường số 6 Nam Thành Công, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Phòng 501, tập thể Công ty Đo đạc ảnh địa hình, số 5 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 010069000058.

Ngày cấp: 16/3/2020.     Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng.

- Học vị: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.     Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Vụ trưởng; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội.

15. Nơi công tác: Vụ Tài chính - Ngân sách, Văn phòng Quốc hội.

16. Ngày vào Đảng: 01/02/2000.

- Ngày chính thức: 01/02/2001;         Số thẻ đảng viên: 92017814.

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cơ sở Bộ Tài chính năm 2005, 2006, 2007; Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính năm 2008; Bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước năm 2015; Chiến sĩ thi đua cơ sở Văn phòng Quốc hội năm 2015, 2016, 2020; Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2019; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2015; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội Việt Nam năm 2020; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tài chính Việt Nam năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: BÙI MINH CHÂU.

2. Họ và tên khai sinh: BÙI MINH CHÂU.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1961.       

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Khu đô thị Đồng Mạ, phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130253734.

Ngày cấp: 15/5/2007.     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, chuyên ngành Kế toán Công nghiệp.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Tỉnh ủy Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 24/12/1993.

- Ngày chính thức: 24/12/1994;         Số thẻ đảng viên: 29007629.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2019; Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh năm 2010, 2013.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG THỊ KIM HUỆ.

2. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG THỊ KIM HUỆ.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1987.

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú.

7. Quê quán: Xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 2A, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131293646.

Ngày cấp: 12/03/2019.   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ .

10. Dân tộc: Mường.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hùng Vương, chuyên ngành Sư phạm Lịch sử.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Không.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giáo viên.

15. Nơi công tác: Trường THCS Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: LÂM THÙY MAI.

2. Họ và tên khai sinh: LÂM THÙY MAI.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/8/1984.

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 4, khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Tổ 4, khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131582024.

Ngày cấp: 16/5/2017.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y Dược Thái Nguyên, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa.

- Học vị: Thạc sĩ y học, chuyên ngành Phục hồi chức năng. Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bác sỹ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng đơn vị Phục hồi chức năng thần kinh - đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ.

15. Nơi công tác: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 28/5/2006.

- Ngày chính thức: 28/5/2007;  Số thẻ đảng viên: 29072988.

- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC