Đơn vị bầu cử số 4

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 4.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ GIANG.

2. Họ và tên khai sinh:     NGUYỄN THỊ GIANG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1978.     

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.         

7. Quê quán: Xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 6, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131165477. Ngày cấp: 31/10/2006. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-  Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-  Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Hành chính công.

-  Học vị: Không.            Học hàm: Không. 

-  Lý luận chính trị: Trung cấp.

-  Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.           

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiêu Sơn.

15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 01/01/2002.

- Ngày chính thức: 01/01/2003; Số thẻ đảng viên: 29031403.

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên, hội viên.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.        

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

22.  Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tiêu Sơn nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH HẢI.

 2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH HẢI.

 3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1965.           

 4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì (trước xã Chu Hóa thuộc huyện Lâm Thao), tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 59, phố Ngô Gia Tự, tổ 4, khu Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 025065008888. Ngày cấp: 23/01/2021.      Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp I, Kỹ sư Nông nghiệp.

-  Học vị: Thạc sĩ quản lý hành chính công; Tiến sĩ Kinh tế.       Học hàm: Không.

-  Lý luận chính trị: Cao cấp.

-  Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 24/8/1992.

- Ngày chính thức: 24/8/1993;   Số thẻ đảng viên: 29000051.

-  Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-  Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

-  Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.      

21.  Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ THU HẰNG.

2. Họ và tên khai sinh:     TRẦN THỊ THU HẰNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/4/1985.     

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu hành chính Phú Thịnh, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.         Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 131408134.     Ngày cấp: 14/02/2017. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Lịch sử.

- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.      Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

-  Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.       Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đoan Hùng.

15. Nơi công tác: Ban Tuyên Giáo, Huyện ủy Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 15/7/2010.

-  Ngày chính thức: 15/7/2011; Số thẻ đảng viên: 29088889.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân Đảng, Bí thư chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị.

17.       Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Đoan Hùng.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018, Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2017, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng thưởng nhiều Kỷ niệm chương và các loại Giấy khen khác.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.      

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HUY HỒNG.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HUY HỒNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/4/1971.

4.  Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hợp Hải (nay là xã Phùng Nguyên), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (nay là phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Trung Thanh, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131592888. Ngày cấp: 18/3/2010.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-  Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-  Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

-  Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.           Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

-  Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Cục trưởng Cục Thuế.

15. Nơi công tác: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 07/01/1997.

-  Ngày chính thức: 07/01/1998; Số thẻ đảng viên: 29020718.

-  Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy Cục Thuế.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cục Thuế.

-  Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN MINH LONG.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN MINH LONG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1972. 

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Quê quán: Xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Tổ 8B, khu 2, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số chứng minh sĩ quan: 95 003 408.   Ngày cấp: 15/8/2018.  Cơ quan cấp: Quân khu 2.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

-  Học vị: Không.            Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

-  Ngoại ngữ: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

15. Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2.

16. Ngày vào Đảng: 12/7/1995.

- Ngày chính thức: 12/7/1996; Số thẻ đảng viên: 77118886.

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất năm 2008, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì năm 2008, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba năm 2006.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên khai sinh:     LÊ VĂN PHƯỢNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/3/1970.     

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.          7. Quê quán: Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Phượng Hùng 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130982289. Ngày cấp: 14/12/2015. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm, Cử nhân Khoa học.

- Học vị: Không.            Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đoan Hùng.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 14/4/1995.

- Ngày chínhthức: 14/4/1996;    Số thẻ đảng viên: 29031047.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đoan Hùng.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Dân Đảng.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI MẠNH TÀI.

2. Họ và tên khai sinh:     BÙI MẠNH TÀI.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1988.    4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

8.  Nơi đăng ký thường trú: Khu Ngọc Chúc 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131687546. Ngày cấp: 03/02/2010.            Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Mường.         

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý đất đai.          Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

15. Nơi công tác: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 11/4/2011.

- Ngày chính thức: 11/4/2012;   Số thẻ đảng viên: 29091459.

-  Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17.  Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.  Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22.  Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN XUÂN TRƯỜNG.

2. Họ và tên khai sinh:     TRẦN XUÂN TRƯỜNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1989.    4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Xuân Quang (nay là xã Bắc Sơn), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phố Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Tổ 55, khu 6A, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131679368; Ngày cấp: 16/9/2019.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh;

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thương mại Hà Nội, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.          Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chánh Văn phòng.

15. Nơi công tác: Cục thuế tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 11/7/2014.

-  Ngày chính thức: 11/7/2015;   Số thẻ đảng viên: 29104823.

-  Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên Cục thuế tỉnh Phú Thọ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Cục thuế tỉnh Phú Thọ.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2018.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC