Đơn vị bầu cử số 5

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025 Đơn vị bầu cử số 5

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TIẾN DŨNG.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TIẾN DŨNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/3/1982.     4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Xuân Áng (xã Chuế Lưu cũ), huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Khu Phan Chu Trinh, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131239646.

Ngày cấp: 18/5/2015.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thương mại, chuyên ngành Quản lý tài chính.

- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chánh Văn phòng.

15. Nơi công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 25/9/2013.

- Ngày chính thức: 25/9/2014;   Số thẻ đảng viên: 29101437.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Hàng năm đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2010.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: LƯU QUANG HUY.

2. Họ và tên khai sinh:  LƯU QUANG HUY.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1970.   4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.     7. Quê quán: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 23A, phố Mai Sơn 2, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số 191 đường Tiên Dung, tổ 23A, phố Mai Sơn 2, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131029823.

Ngày cấp: 16/6/2016.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học xây dựng Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế xây dựng.

-Học vị: Không. Học hàm: Không.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.        14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 16/12/1994.

-Ngày chính thức: 16/12/1995;  Số thẻ đảng viên: 29021416.

-Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2019; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.         

22.  Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TRUNG KIÊN.

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN TRUNG KIÊN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1975.   4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 2, khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131117147. Ngày cấp: 09/7/2018.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp, chuyên ngành Kinh doanh.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.          Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.       

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

15. Nơi công tác: Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 03/9/1996.

- Ngày chính thức: 03/9/1997; Số thẻ đảng viên: 29052574.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2012; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015; Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng năm 2019; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng cấp uỷ.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì nhiệm kỳ 2001-2006 và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: THIỀU THỊ THUỲ LIÊN.

2. Họ và tên khai sinh:  THIỀU THỊ THUỲ LIÊN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/3/1990.     4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 388, đường Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132064638.

Ngày cấp: 02/8/2012.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Tài chính, chuyên ngành quản lý Tài chính công.

- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Tài chính ngân hàng.     Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên.

15. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 03/02/2016.

- Ngày chính thức: 03/02/2017; Số thẻ đảng viên: 29108509.

- Chức vụ trong Đảng: Chi uỷ viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn Văn Phòng HĐND tỉnh Phú Thọ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Chi đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ THỊ PHONG.

2. Họ và tên khai sinh:  ĐỖ THỊ PHONG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/7/1974.     4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Y Sơn (nay là xã Tứ Hiệp), huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Y Sơn (nay là xã Tứ Hiệp), huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131069158. Ngày cấp: 13/12/2012.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.       Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hạ Hòa.

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 06/5/1996.

- Ngày chính thức: 06/5/1997;   Số thẻ đảng viên: 29001367.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2016; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2017; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.         

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: PHÙNG THANH SƠN.

2. Họ và tên khai sinh:  PHÙNG THANH SƠN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1981.   4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Bệnh viện Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 9, khu Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 131366793.

Ngày cấp: 02/6/2014.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện tài chính, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.          Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C Headway.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 26/8/2010.

- Ngày chính thức: 26/8/2011;   Số thẻ đảng viên: 29089912

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2011; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2013; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là Đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: VŨ THỊ HOÀI THU.

2. Họ và tên khai sinh:  VŨ THỊ HOÀI THU.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1991.   4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

7. Quê quán: Xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 4, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132418894.

Ngày cấp: 03/8/2017.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Toán.

- Học vị: Không.           Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 24/9/2014.

- Ngày chính thức: 24/9/2015;   Số thẻ đảng viên: 29104712.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ,Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu; Bí thư Chi đoàn khu.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: TRỊNH THẾ TRUYỀN.

2. Họ và tên khai sinh:  TRỊNH THẾ TRUYỀN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1972.   4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ấm Thượng (thị trấn Hạ Hòa), huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 21, tổ 3, phố Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131069676. Ngày cấp: 09/9/2019;    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.

- Học vị: Tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế phát triển;         Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở.

15. Nơi công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 17/9/2004.

- Ngày chính thức: 17/9/2005; Số thẻ đảng viên: 29070500.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2011; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2018; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.         

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC