Đơn vị bầu cử số 6

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 6.

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THANH BÌNH

2. Họ và tên khai sinh: LÊ THANH BÌNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1975.      

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phố Lê Đồng (nay là Tổ 26, Khu dân cư Lê Đồng), phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Tổ 6, khu dân cư Phú Liêm, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131620402.

Ngày cấp: 28/3/2015.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Điều dưỡng.

- Học vị: Điều dưỡng Chuyên khoa I.         Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh khung B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y & Quản lý hành nghề.

15. Nơi công tác: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 03/02/2002.

- Ngày chính thức: 03/02/2003;         Số thẻ đảng viên: 29018471.

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ Nghiệp vụ Y & Quản lý hành nghề.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể và chức vụ trong từng tổ chức: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên BTV Công đoàn ngành y tế Phú Thọ nhiệm kỳ 2018-2023; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Sở Y tế nhiệm kỳ 2017-2022; Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2017-2022; Ủy viên Ban Chấp hành Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.    

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN KIM CHI

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN KIM CHI

3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1980 .       

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 9, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phố Tân An, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131647759.

Ngày cấp: 22/12/2008.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Báo chí.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công.         Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy Thanh Ba.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 13/5/2005.

- Ngày chính thức: 13/5/2006; Số thẻ đảng viên: 29073583.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2017.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.    

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HẢI

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN HẢI

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1973.       4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.         7. Quê quán: Xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 03, tổ 02, phố Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131088117.        Ngày cấp: 26/3/2012.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý Giáo dục.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.  Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 07/12/1998.

- Ngày chính thức: 07/12/1999;         Số thẻ đảng viên: 29000198.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ; Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2005; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015; Kỷ niệm chương Hùng Vương năm 2015 và nhiều bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ, của bộ, ngành Trung ương.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.   21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 1999 - 2004; đại biểu HĐND huyện Hạ Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1977.       4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Vân (nay là xã Hanh Cù), huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Thanh Vân (nay là xã Hanh Cù), huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 11, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Tổ Đồng Gia, khu Minh Tân, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131344762.

Ngày cấp: 29/11/2014.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp, chuyên ngành Trồng trọt.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.    Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 05/4/2002.

- Ngày chính thức: 05/4/2003; Số thẻ đảng viên: 29026406.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ Hội Nông dân.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2004 - 2011; 2011- 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THẢO NAM

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THẢO NAM

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/7/1977.         4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 06, phố Đặng Thiếp, khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131502825.        Ngày cấp: 08/4/2017.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Kinh tế phát triển; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên ngành Công tác tổ chức.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 19/11/2003.

- Ngày chính thức: 19/11/2004;         Số thẻ đảng viên: 29065911.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Ba, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn; Hội Khuyến học huyện; Hội Chữ Thập đỏ huyện.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện; Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ năm 2015, 2020; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HUY NGỌC

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HUY NGỌC

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1970.        

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 15A, đường Hàn Thuyên, tổ 1, phố Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130958616.

Ngày cấp: 20/3/2013.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y Bắc Thái, chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa.

- Học vị: Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Nội tim mạch; Thạc sĩ Y học, chuyên ngành Nội khoa; Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

- Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở.

15. Nơi công tác: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 02/4/1993.

- Ngày chính thức: 02/4/1994; Số thẻ đảng viên: 29017106.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Thầy thuốc Ưu tú năm 2017; Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2016.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG THỊ PHƯƠNG

2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG THỊ PHƯƠNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1984.

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 5, phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131586660.

Ngày cấp: 19/9/2006.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.         11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kế toán.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.     Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã hội.

15. Nơi công tác: Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 29/3/2013.

- Ngày chính thức: 29/3/2014; Số thẻ đảng viên: 29098828.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN HẢI YẾN

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN HẢI YẾN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1991.

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 10, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132048801.

Ngày cấp: 13/12/2013.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Tài chính - ngân hàng.

- Học vị: Không .  Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 890.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên.

15. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 07/6/2017.

- Ngày chính thức: 07/6/2018; Số thẻ đảng viên: 29113524.

- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC