Đơn vị bầu cử số 7

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025 Đơn vị bầu cử số 7.

1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG THỊ GẤM

2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG THỊ GẤM

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1977.    

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Thành Công, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 18, phố Đề Kiều, đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131342729.

Ngày cấp: 10/11/2011. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.      

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.          Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cẩm Khê.

15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 08/10/2004.

- Ngày chính thức: 08/10/2005;       Số thẻ đảng viên: 29070845.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện; Phó Bí thư Chi bộ Phụ nữ - Liên đoàn Lao động.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể, chức vụ trong từng tổ chức: Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện; Ủy viên Ban Chấp hành hội Khuyến học huyện; Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn khối Đảng - Đoàn thể huyện Cẩm Khê.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2020; Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở các năm: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Họ và tên thường dùng: ĐIÊU KIM THẮNG.

2. Họ và tên khai sinh: ĐIÊU KIM THẮNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/3/1976.      

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 373, tổ 16D, khu Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131318166.

Ngày cấp: 08/8/2016.   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.      

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Kinh tế.        Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh khung B1 Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 24/8/2004.

- Ngày chính thức: 24/8/2005; Số thẻ đảng viên: 29070499.

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2017 và Chiến sỹ thi đua cơ sở.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG CÔNG THỦY.

2. Họ và tên khai sinh:   HOÀNG CÔNG THỦY.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/8/1966.        

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 37, phố Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 025066006666.

Ngày cấp: 23/01/2021.  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, chuyên ngành Kế toán.

- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.        Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức đang công tác: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Tỉnh ủy Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 23/12/1994.

- Ngày chính thức: 23/12/1995; Số thẻ đảng viên: 29021384.

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

17.  Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

-  Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư năm 2012; Kỷ niệm chương Hùng Vương năm 2010; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2012, 2015; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2011 - 2016, 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN MINH TIẾN.

2. Họ và tên khai sinh:    TRẦN MINH TIẾN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1986.      

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 255, đường Minh Lang, phố Mai Sơn 2, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131509907.

Ngày cấp: 03/12/2016.  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

-  Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh khung B1 Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Phòng tổng hợp.

15. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 06/8/2015.

- Ngày chính thức: 06/8/2016; Số thẻ đảng viên: 29106898.

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn; Công đoàn Văn Phòng HĐND tỉnh Phú Thọ.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên; Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: PHÙNG THỊ ÚT.

2. Họ và tên khai sinh:    PHÙNG THỊ ÚT.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1973.        

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Xóm Làng, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131038849.

Ngày cấp: 06/7/2012.    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.        

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp chuyên ngành Nghiệp vụ phụ nữ.

- Học vị: Không.   Học hàm: Không.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Điêu Lương.

15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 09/6/2013.

- Ngày chính thức: 09/6/2014; Số thẻ đảng viên: 29097998.

- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ khu Xóm Làng.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điêu Lương.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Xóm Làng.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Điêu Lương, nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC