Đơn vị bầu cử số 8

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 8.

     

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN HẢI.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN HẢI.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1973.

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Giáp Xuân, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131497463.

Ngày cấp: 06/5/2019       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh 

11. Tôn giáo: Công giáo.

12. Trình độ:

-   Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-   Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Quản trị doanh nghiệp.

-   Học vị: Không   Học hàm: Không

-   Lý luận chính trị: Không.

-   Ngoại ngữ: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Doanh nhân.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Công ty Thương mại.

15. Nơi công tác: Công ty TNHH một thành viên thương mại Hải Hằng, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-   Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân xã Tạ Xá.

-   Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Hội viên.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN MẠNH HÙNG.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN MẠNH HÙNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1974. 

4. Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.   Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8.   Nơi đăng ký thường trú: Tổ 14B, khu 3, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số nhà LC05, khu Đô thị Thương mại Việt Trì, khu Đồng Gia, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9.   Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131607456. Ngày cấp: 05/7/2008;   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-     Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-     Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán.

-     Học vị: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.   Học hàm: Không.

-     Lý luận chính trị: Cao cấp.

-     Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 Châu Âu.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.     

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 28/8/2002;

-     Ngày chính thức: 28/8/2003;         Số thẻ đảng viên: 29021059.

-     Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-     Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối Đảng - Đoàn thể huyện Cẩm Khê.

-     Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Vì thế hệ trẻ năm 2004; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.       

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HỒNG LÂM.

2. Họ và tên khai sinh:     NGUYỄN THỊ HỒNG LÂM.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/8/1973.

4. Giới tính: Nữ.

5.   Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thọ Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 27b, phố Âu Cơ, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Tổ 24b, khu Mai Sơn 1, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131076510.  Ngày cấp: 29/6/2015.   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-     Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-     Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm I Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục chính trị; Đại học Hành chính, chuyên ngành Hành chính học.

-     Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế chính trị.

-     Lý luận chính trị: Cao cấp.  - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ trung cấp.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.     

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 31/01/2000.

-     Ngày chính thức: 31/01/2001; Số thẻ đảng viên: 29020981.

-     Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

-     Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam.

-     Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN CAO LONG.

2. Họ và tên khai sinh:     NGUYỄN CAO LONG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/7/1978.

4. Giới tính: Nam.

5.   Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.   Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

7.   Quê quán: Xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8.   Nơi đăng ký thường trú: Khu Quang Trung 1, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.   Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131342482.

Ngày cấp: 20/9/2014.      Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Công giáo.

12. Trình độ:

-     Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-     Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng, chuyên ngành cơ khí chế tạo máy.

-     Học vị: Không.          Học hàm: Không.

-     Lý luận chính trị: Không.

-     Ngoại ngữ: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Doanh nhân.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Công ty cơ khí.

15. Nơi công tác: Công ty cơ khí KLC, khu Quang Trung 1, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: Không.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


1. Họ và tên thường dùng: LÊ MINH PHƯƠNG.

2. Họ và tên khai sinh:     LÊ MINH PHƯƠNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1970.

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Quyết Tâm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 265, đường Đông Phú, khu Quyết Tâm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130988187.

Ngày cấp: 06/8/2020.      Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

-   Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-   Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính.

-   Học vị: Không.  Học hàm: Không.

-   Lý luận chính trị: Cao cấp.

-   Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đảng - Đoàn thể.

15. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 08/12/1998.

-   Ngày chính thức: 08/12/1999; Số thẻ đảng viên: 29029100.

-   Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-   Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Khối Đảng - Đoàn thể.

-   Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC