Đơn vị bầu cử số 9

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 9.

1. Họ và tên thường dùng: NGÔ QUANG CHÍNH.

2. Họ và tên khai sinh: NGÔ QUANG CHÍNH.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1972.

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 77, ngõ 20, phố Núi Miếu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 131047153.         

Ngày cấp: 08/8/2008. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp, chuyên ngành Nông học.

Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Khoa học cây trồng. Học hàm: Không.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh.

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 21/12/1999.

Ngày chính thức: 21/12/2000;   Số thẻ đảng viên: 29040527.

17. Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến Binh, Công đoàn.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội Cựu chiến binh, Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM TRƯỜNG GIANG.

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM TRƯỜNG GIANG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/9/1968. 

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

7. Quê quán: Xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 30, đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước công dân: 030068000666.

Ngày cấp: 23/01/2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát kinh tế.

Học vị: Tiến sĩ Luật, chuyên ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm.

Học hàm: Không.

Lý luận chính trị: Cử nhân.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Công an tỉnh. 

15. Nơi công tác: Công an tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 05/11/1994.

Ngày chính thức: 05/11/1995;   Số thẻ đảng viên: 08030539.

17. Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Phú Thọ.

Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất năm 2006, hạng Nhì năm 2017, hạng Ba 2017; Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 2020; Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2016, 2018; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc năm 2017; 05 Bằng khen của Bộ Công an; Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2020; Được tặng thưởng các Kỷ niệm chương: Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng, Hùng Vương, Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy, Cựu Chiến binh Việt Nam, Vì sự nghiệp Giáo dục, Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vì sự nghiệp Dân vận.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: BÙI TRUNG HIẾU.

2. Họ và tên khai sinh: BÙI TRUNG HIẾU.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/9/1990. 

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thờigian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì , tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 23A, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì , tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Số nhà 243, đường Minh Lang, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 132053496.

Ngày cấp: 28/11/2017.     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Học vị: Thạc sĩ Quản trị - Quản lý, chuyên ngành Quản lý kinh tế.      Học hàm: Không.

Lý luận chính trị: Trung cấp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên ban Tuyên giáo - Nữ công.

15. Nơi công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 14/4/2017.

Ngày chính thức: 14/4/2018;     Số thẻ đảng viên: 29114686.

17. Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn; Bí thư chi đoàn thanh niên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NHẬT HƯNG.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NHẬT HƯNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/5/1991. 

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 12, khu 1A, tổ 6C, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân:132143327.

Ngày cấp: 24/6/2008.       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hùng Vương, chuyên ngành Kế toán.

Học vị: Không.      Học hàm: Không.

Lý luận chính trị: Trung cấp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Viên chức sự nghiệp văn hóa.

15. Nơi công tác: Thư viện huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 05/6/2017.

Ngày chính thức: 05/6/2018; Số thẻ đảng viên: 29113200.

17. Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Công đoàn.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên; Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1990. 

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu Đình, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131468608.

Ngày cấp: 23/11/2019.     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Lịch sử Tổng hợp.

Học vị: Không.      Học hàm: Không.

Lý luận chính trị: Trung cấp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên.

15. Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 06/6/2016.

Ngày chính thức: 06/6/2017;     Số thẻ đảng viên: 29109705.

17. Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối chính quyền huyện; Chi đoàn Thanh niên khối chính quyền huyện.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn; Đoàn viên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN MẠNH.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN MẠNH.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1965. 

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 15, tổ 6, phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 025065006666.

Ngày cấp: 23/01/2021.     Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Sư phạm Toán; Đại học - Cử nhân Toán; Đại học - Cử nhân Kinh tế - Kế toán.

Học vị: Không.      Học hàm: Không.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.     

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở.

15. Nơi công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 13/02/1996.

Ngày chính thức: 13/02/1997;   Số thẻ đảng viên: 29005892.

17. Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2017.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: HÀ ĐỨC QUẢNG.

2. Họ và tên khai sinh: HÀ ĐỨC QUẢNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1969.

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.     

7. Quê quán: Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 28B, khu Phan Chu Trinh, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 08, ngõ 51, tổ 28B, khu Phan Chu Trinh, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 130973841.  

Ngày cấp: 30/11/2010. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Mường.       

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Học vị: Thạc sĩ Quản lý công.   Học hàm: Không.

Lý luận chính trị: Cao cấp.         Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ.

15. Nơi công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 01/6/1994.

Ngày chính thức: 01/6/1995;     Số thẻ đảng viên: 29020599.

17. Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ.

Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015; Kỷ niệm chương Hùng Vương năm 2015; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.      

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lương Sơn, huyện Yên Lập nhiệm kỳ 1994 - 1999; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1971. 

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ấm Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

7. Quê quán: Xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 02, tổ 4A, đường Quang Trung, khu Hương Trầm, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 131360850.

Ngày cấp: 07/12/2015.     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính kế toán, chuyên ngành Tài chính - tín dụng.

Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.          Học hàm: Không.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

16. Ngày vào Đảng: 07/9/1996.

Ngày chính thức: 07/9/1997;     Số thẻ đảng viên: 29026375.

17. Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Phù Ninh.

Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội: Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba nhiệm kỳ 2004 - 2011; nhiệm kỳ 2011 - 2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC