Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (TTHC mức 2) Công an tỉnh
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại Công an cấp tỉnh (TTHC mức 2) Công an tỉnh , , ,
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại Công an cấp tỉnh (TTHC mức 2) Công an tỉnh , , ,
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại Công an cấp tỉnh (TTHC mức 2) Công an tỉnh , , ,
Đối, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (TTHC mức 2) Công an tỉnh
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (TTHC mức 3) Công an tỉnh
Đăng ký thêm con dấu (TTHC mức 3) Công an tỉnh
Đăng ký lại mẫu con dấu (TTHC mức 3) Công an tỉnh
Đăng ký mẫu con dấu mới (TTHC mức 3) Công an tỉnh
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (TTHC mức 2) Công an tỉnh