Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài (mức độ 2) Công an tỉnh
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (mức độ 2) Công an tỉnh
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an tỉnh
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an tỉnh
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an tỉnh
Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Công an tỉnh ,
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh