Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Đăng ký mẫu con dấu mới (Mức độ 3) Công an tỉnh
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Mức độ 3) Công an tỉnh , ,
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Mức độ 3) Công an tỉnh
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Mức độ 2) Công an tỉnh
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Mức độ 2) Công an tỉnh
Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (Mức độ 2) Công an tỉnh
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mức độ 2) Công an tỉnh
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Mức độ 2) Công an tỉnh
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Mức độ 2) Công an tỉnh
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (Mức độ 2) Công an tỉnh