Đóng điện đường dây 35KV kết nối mạch vòng trạm 110KV phố Vàng với đường dây 35KV trạm 110KV Ba Khe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Yên Bái

PhuthoPortal - Ngày 4/3/2023, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp với Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức đóng điện thành công đường dây 35KV kết nối mạch vòng lộ 374 trạm 110KV phố Vàng (E4.8) với đường dây 35KV lộ 375 trạm 110KV Ba Khe (E12.8).

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng đóng điện thành công đường dây 35kV kết nối mạch vòng giữa tỉnh Phú Thọ và Yên Bái

Công trình đường dây 35kV kết nối mạch vòng Trạm biến áp 110kV Phố Vàng với đường dây 35kV TBA 110kV Ba Khe được xây dựng trên địa bàn xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Công trình có quy mô xây dựng mới 5,230km đường dây trên không 35kV; 1 hệ thống đo đếm ranh giới; 1 Recloser 35kV và kênh truyền 3G/APN để kết nối về Trung tâm điều khiển xa.

Công trình sau khi được đóng điện sẽ đảm bảo cung cấp điện cho khu vực các xã: Thu Cúc, Lai Đồng, Đồng Sơn, Tân Sơn thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đồng thời tăng khả năng truyền tải kết nối vòng lộ 374E4.8 nhánh rẽ Thu Cúc và lộ 375E12.8 nhánh rẽ Đồng Thập; tạo mạch vòng đa chia, đa nối và phương thức cấp điện linh hoạt lộ 374E4.8 và lộ 375E12.8 khi xảy ra sự cố phạm vi mất điện nhỏ nhất. Bên cạnh đó giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp khu vực.

Hồng Nhung