Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập

PhuthoPortal - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được thành tựu quan trọng, góp phần ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối bình quân tăng 18,4%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 10%/năm); nộp ngân sách nhà nước bình quân tăng 23%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 7%/năm); thu nhập bình quân của người lao động cuối nhiệm kỳ đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 33% so với đầu nhiệm kỳ.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thăm Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ

Mặc dù trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô, nguồn vốn, lao động, sức cạnh tranh chưa cao. Tổ chức cơ sở Đảng đa dạng về loại hình, hoạt động phân tán; cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, thường xuyên biến động; một số tổ chức Đảng, nhất là trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động hạn chế… nhưng Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để triển khai nhiệm vụ.

Tập trung cao thực hiện hai khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ III đề ra. Trong đó, nổi bật là khâu đột phá then chốt “Tập trung tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh theo hướng ổn định, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập” được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả quan trọng.

Để giúp các doanh nghiệp từng bước thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của nhau. Phối hợp với các cơ quan, các ngành chức năng tổ chức các hội nghị đối thoại, tiếp nhận, tổng hợp, phản ánh các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp lên các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét và kịp thời giải quyết. Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng tải các thông tin quảng bá năng lực của doanh nghiệp và đăng ký bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch điện tử của tỉnh Phú Thọ (giaothuong.net.vn); vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia hội chợ, coi trọng nâng cao trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực.

Công nhân Công ty cổ phần Giấy Việt Trì thi đua lao động sản xuất, kinh doanh lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV

Bằng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối được duy trì và có nhiều chuyển biến. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: công nghiệp; giao thông, vận tải, xây dựng; thương mại, du lịch, dịch vụ; ngân hàng, bảo hiểm và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chủ động xây dựng, điều chỉnh và hoàn thành kế hoạch, cung ứng một khối lượng lớn hàng hóa, sản phẩm dịch vụ cho nhu cầu của thị trường; tạo nguồn thu cho ngân sách, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trong 5 năm, có 92,8% doanh nghiệp bảo toàn vốn; 85,5% doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh có lãi (đều vượt so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra), không có doanh nghiệp tuyên bố phá sản. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được quan tâm thường xuyên, bảo đảm việc làm cho trên 27.000 lao động.

Bên cạnh đó, khâu đột phá về “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, phù hợp, đi sâu vào chuyên đề có tính trọng tâm, trọng điểm, gắn với sản xuất - kinh doanh. Kết quả sau 5 năm thực hiện, Đảng bộ Khối đã cơ bản khắc phục được việc không duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định và tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt ở một số chi, đảng bộ; tạo được sự chuyển biến tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính kỷ luật, kỷ cương được nâng lên.

Việc xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm (trong giai đoạn 2016 - 2020, đã xây dựng được 48 mô hình tập thể và 85 điển hình cá nhân để nhân rộng trong toàn Đảng bộ). Nhiều cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp đã gắn việc học tập và làm theo Bác với việc xây dựng “Đạo đức kinh doanh”, “Văn hóa doanh nghiệp”... qua đó, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi, đảng bộ cơ sở và của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Để xây dựng Đảng bộ phát triển ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tích cực lãnh đạo, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập”. Đảng ủy Khối xác định sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng từ Khối đến cơ sở tăng cường phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động nắm bắt, dự báo tình hình và xu hướng phát triển để xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với yêu cầu mới của thời kỳ hội nhập. Chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh với phương châm “Gần doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp, có trách nhiệm với doanh nghiệp”. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo, vận động triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chủ động tham gia kiến tạo và vận động đưa các công đoạn sản xuất, kinh doanh phù hợp, có giá trị gia tăng cao hơn vào địa bàn tỉnh; chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ để kết nối thành chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp nước ngoài.

Sản phẩm phân bón của Công ty cổ phần Suppe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn khẳng định được chỗ đứng trên thị trường

Tích cực tuyên truyền về chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp; cập nhật thông tin về thị trường; kiến thức mới về hội nhập, về các hiệp định thế hệ mới cho các đơn vị trong Khối. Đồng thời, củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; coi trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với công tác an sinh xã hội và tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng để cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối doanh nghiệp tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Liên