Đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách

PhuthoPortal - Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh và xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ NHCSXH huyện Thanh Thủy kiểm tra việc sử dụng vốn vay của người dân trên địa bàn huyện

Nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương, trong những năm qua UBND tỉnh đã chỉ đạo phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm nhằm giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, cải thiện đời sống và trả được nợ ngân hàng.

Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã triển khai 20 chương trình tín dụng chính sách như: Cho vay vốn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh - sinh viên, xuất khẩu lao động, phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Đặc biệt, để tín dụng chính sách góp phần thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, năm 2022, NHCSXH tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả cho vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm, nhà ở xã hội; cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập; cho vay vốn đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo là chương trình trọng tâm để thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong 20 năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 236.505 lượt hộ nghèo, 52.284 lượt hộ cận nghèo được vay vốn, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay đạt hơn 4.171 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt hơn 3.405 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn đó đã giúp trên 78.200 hộ thoát nghèo; 215.800 lao động được tạo việc làm; hỗ trợ kinh phí cho trên 7.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo điều kiện cho trên 97.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây mới, cải tạo và sửa chữa cho gần 345.200 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác mua, sữa chữa, xây mới cho 339 căn nhà ở xã hội và 15.729 căn nhà cho hộ nghèo;…

Cán bộ NHCSXH huyện Tân Sơn giải ngân vốn vay tại xã Mỹ Thuận

Hiện nay, NHCSXH huyện Thanh Thủy có 11 phòng giao dịch NHCSXH cấp xã, 243 tổ tiết kiệm và vay vốn. Bà Vi Thị Phương Dung - Giám đốc NHCSXH huyện Thanh Thủy cho biết: Với phương thức “Giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện hiệu quả 13 chương trình, từ đó góp phần giúp trên 2.200 hộ vượt nghèo. Tổng dư nợ cho vay các chương trình đến ngày 31/12/2022 là trên 364 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 14,37%.

Thông qua việc triển khai các nguồn vốn chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng từng thời kỳ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục các làng nghề và phát triển, mở rộng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) trên địa bàn. Đồng thời góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với các dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại; từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp các hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 5.179 tỷ đồng, tăng 4.990 tỷ đồng, tăng 27,43 lần so với cuối năm 2002, bình quân mỗi năm tổng nguồn vốn tăng gần 250 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 17,8%/ năm).

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Với phương thức quản lý vốn và cách thức hoạt động nghiệp vụ đặc thù, nguồn vốn chính sách được đánh giá là “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo tại địa phương. Tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo trong từng giai đoạn.

Thông qua thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 31,08% năm 2005 xuống còn 5,89% năm 2020.

Thời gian tới, NHCSXH tỉnh tập trung xây dựng hoạt động tín dụng chính sách giai đoạn 2021 - 2030 phát triển theo hướng ổn định bền vững, đủ năng lực triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; luôn bám sát chương trình, định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảm bảo đáp ứng 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận sản phẩm, dịch vụ của NHCSXH.

Thu Hương