Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (mức độ 2) Công an xã
Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Công an xã
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Công an xã
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an cấp xã Công an xã
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an xã
Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại Công an cấp xã Công an xã
Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại Công an cấp xã Công an xã ,
Xác nhận thông tin về cư trú Công an xã
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Công an xã
Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Công an xã