Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Thông báo lưu trú (TTHC mức 2) Công an xã
Xóa đăng ký tạm trú (TTHC mức 2) Công an xã
Xác nhận thông tin về cư trú (TTHC mức 2) Công an xã
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú (TTHC mức 2) Công an xã
Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (TTHC mức 2) Công an xã
Tách hộ (TTHC mức 2) Công an xã
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (TTHC mức 2) Công an xã
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an cấp xã (TTHC mức 2) Công an xã
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại Công an cấp xã (TTHC mức 2) Công an xã
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại Công an cấp xã (TTHC mức 2) Công an xã