Thứ ba, 26/10/2021 02:11 Thứ ba, 26/10/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Gửi câu hỏi
Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
Điện sinh hoạt tại xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa Nguyễn Lược 22/10/2021
Phụ cấp ưu đãi nghề Giang Nam 13/10/2021
Chi trả hỗ trợ cho hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Trần Đức Nghĩa 13/10/2021
Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh Đặng Xuân Nghĩa 13/10/2021
Giấy phép xây dựng Hoàng Thế Huy 13/10/2021
Người dân nghèo đi làm thuê bị tai nạn Nguyễn Tuấn Thành 12/10/2021
Quy định tuyển giáo viên hợp đồng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 27/09/2021
Điều kiện thuyên chuyển công tác Nguyễn Thị Hương 23/09/2021
Căn cước công dân đã lâu không nhận được Hoàng Hải 23/09/2021
Chế độ mai táng phí Đình Ngọc 22/09/2021