Thứ tư, 20/10/2021 21:05 Thứ tư, 20/10/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Gửi câu hỏi
Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
Quy định về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Nguyễn Thị Phương Duyến 24/03/2021
Khoản thu đầu năm của học sinh mầm non Hương Bưởi, huyện Đoan Hùng Giang Văn Minh 21/11/2020
Điều kiện rút học bạ Lê Hoài Nam 19/08/2019
Điều kiện nhập học trái tuyến Trần Thị Hồng 19/08/2019
Quy định miễn giảm học phí đối với người dân tộc thiểu số Hoàng Thị Trang 02/04/2019
Hỗ trợ cho giáo viên mầm non Đồng Thị Hà Trang 02/04/2019
Chế độ thôi việc của giáo viên Đỗ Ngọc Hải 01/04/2019
Application for transfer working place Nguyen Ton Quan 03/01/2019
Procedures for re-issuance the high school certificate Nguyen Van Tinh 03/01/2019
Thủ tục xin chuyển công tác trong ngành Giáo dục Lê Cảnh 15/06/2017