Thứ ba, 16/08/2022 04:13 Thứ ba, 16/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Gửi câu hỏi
Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
Quy định giá bán nước sạch Đinh Công Tùng 21/06/2019
Collection of land fees Nguyen Thanh An 24/12/2018
The process and procedures for settlement of renovation and repair of works under VND500 million Thuy An 11/12/2018
Quy trình, thủ tục quyết toán cải tạo, sửa chữa công trình dưới 500 triệu Thuy An 27/07/2017
Thu tiền sử dụng đất Nguyễn Thành An 22/05/2017