Thứ ba, 27/09/2022 05:00 Thứ ba, 27/09/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Gửi câu hỏi
Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
Điều kiện thuyên chuyển công tác Nguyễn Thị Hương 23/09/2021
Thi tuyển công chức ngạch hành chính, văn thư Lã Thị Ngân 01/09/2021
Điều kiện chuyển công tác nội tỉnh Lê Thị Thu Hương 04/08/2021
Điều kiện chuyển từ giáo viên hạng 4 lên hạng 3 Hà Học 04/08/2021
Điều kiện chuyển công tác đối với giáo viên Chu Thị Thúy Hạnh 26/05/2021
Thời gian tổ chức thi nâng hạng giáo viên Nguyễn Hưng 17/03/2021
Chế độ công tác ở xã khó khăn Phạm Thị Liên 24/03/2020
Điều kiện thuyên chuyển công tác Nguyễn Phương Thảo 25/02/2020
Chế độ hưởng phụ cấp công vụ Nguyễn Thị Bình 01/11/2019
Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức Trần Thị Mỹ Linh 15/08/2019