Thứ ba, 16/08/2022 05:05 Thứ ba, 16/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Gửi câu hỏi
Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường Đinh Đức Mạnh 15/07/2022
Thủ tục gia hạn đất Nguyễn Thùy Trang 15/07/2022
Điều kiện thuê đất Nguyễn Thị Liên 07/06/2022
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất Nguyễn Minh Tuân 12/02/2022
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Lương Thị Hồng Thu 09/12/2021
Điều kiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc lập bản đồ địa chính Đinh Ngọc Xinh 30/11/2021
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Lương Thị Hồng Thu 30/11/2021
Mong muốn thực tập tại tỉnh Lưu Mỹ Linh 30/11/2021
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bùi Văn Minh 30/11/2021
Thủ tục tách thửa đất Phan Hà 31/08/2021