Thứ sáu, 12/08/2022 06:13 Thứ sáu, 12/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Gửi câu hỏi
Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
Điều kiện xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc Nguyễn Thị Hồng Gấm 11/07/2022
Điều kiện tính ngày nghỉ phép Vũ Thị Lan Anh 10/06/2022
Điều kiện hỗ trợ ảnh hưởng do COVID-19 Nguyễn Văn Huyên 12/03/2022
Trợ cấp đối với trẻ em khuyết tật Châu Thị Mỹ Dung 27/11/2021
Điều kiện hưởng chế độ cận nghèo Nguyễn Đình Dương 31/10/2021
Chi trả hỗ trợ cho hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Trần Đức Nghĩa 13/10/2021
Quy định về thanh toán chế độ nghỉ phép cho người lao động Trần Minh Quý 14/06/2021
Điều kiện xác nhận người khuyết tật Đinh Việt Cường 15/06/2021
Điều kiện hưởng chế độ hộ nghèo Nguyễn Thị Minh Lương 13/03/2021
Điều kiện hưởng trợ cấp xã hội cho người khuyết tật Nguyễn Minh Đức 15/12/2020