Đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị về thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ II

PhuthoPortal - Để tiếp nhận và xử lý kịp thời, triệt để các phản án, kiến nghị của người dân, khách hàng về thực hiện quy định tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ II thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin (thường trực 24/7).

Cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ông Khổng Duy Liêm

Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Thọ II

0913.282.896

2

Ông Lê Sỹ Hùng

Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Thọ II

0912.595.345

3

Ông Phạm Chí Công

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Agribank Chi nhánh Phú Thọ II

0978.963.333

4

Bà Cao Thị Kim Tuyến

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân Agribank Chi nhánh Phú Thọ II

0982.087.048

5

Ông Lê Diên Dũng

Giám đốc Agribank Chi nhánh thị xã Phú Thọ - Phú Thọ II

0915.924.169

6

Ông Cao Tùng Nam

Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hạ Hòa - Phú Thọ II

0833.296.789

7

Ông Trần Việt

Giám đốc Agribank Chi nhánh Phù Ninh - Phú Thọ II

0915.253.579

8

Bà Trần Thị Lan

Giám đốc Agribank Chi nhánh Đoan Hùng - Phú Thọ II

0984.157.108

9

Ông Hoàng Văn Huy

Giám đốc Agribank Chi nhánh Thanh Ba - Phú Thọ II

0979.866.08