Gạc Ma

Biển nói gì hôm ấy
Mà lặng thầm hôm nay
Sóng giang rộng vòng tay
Trong một ngày đạn xối
 
Anh ngã xuống nơi đây
Biển nhận lời trăng trối
Cờ Tổ quốc mãi bay
Trước quân thù vô lối
Bông hoa em thả xuống
Biển đón nhận cùng anh
Hương hòa cùng gió nắng
Hương hòa vào xa xanh
 
Hoa ôm ghì lấy sóng
Sóng ôm ghì đáy sâu
Trái tim em ấm nóng
Ôm ghì trên thành tàu.
Nguyễn Trường Thọ