Gần 200 học viên của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn sở hữu trí tuệ năm 2019

PhuthoPortal - Ngày 28/8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh tổ chức tập huấn sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2019 cho gần 200 học viên đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

KHCN-2.JPG
Giảng viên Cục Sở hữu trí tuệ truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn
Tại buổi tập huấn về SHTT năm 2019, các học viên được nghe giảng viên đến từ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phổ biến các nội dung cơ bản về vai trò của nhãn hiệu trong xây dựng thương hiệu doanh nghiệp; một số nguyên tắc trong bảo hộ nhãn hiệu; trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; việc khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu; một số lưu ý khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và khai thác nhãn hiệu.
Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao nhận thức về SHTT, nắm được các thông tin về các loại tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Từ đó, khai thác, phát huy, sử dụng có hiệu quả giá trị của các tài sản trí tuệ mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp; đồng thời chống lại những hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo quy định.
Trong những năm gần đây, hoạt động SHTT của tỉnh đã chú trọng việc xác lập quyền sở hữu đối với các sản phẩm đặc hữu, sản phẩm làng nghề có giá trị của tỉnh. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm bưởi quả đặc sản Đoan Hùng, nhãn hiệu chứng nhận Sơn đỏ Tam Nông, nhãn hiệu chè xanh Chùa Tà - Phù Ninh, lúa nếp Gà gáy Mỹ Lung và một số sản phẩm khác. Việc bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, nâng cao năng lực, vị thế của các doanh nghiệp, tổ chức khoa học, giúp tạo ra các sản phẩm có giá trị lớn, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước.
Tuy nhiên không phải lúc nào các tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi cũng có thể nhận diện được tất cả các đối tượng SHTT, tiếp xúc được những thông tin đầy đủ về SHTT, về chủ quyền. Do đó, hiệu quả của hoạt động thực thi, bảo hộ quyền SHTT trong thời gian qua vẫn chưa đạt được hiệu quả cao.
Thu Hương