Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Trình tự thực hiện - Trong thời hạn 20 ngày trước ngày Giấy phép hết hạn, doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. - Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện và nộp lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. - Hồ sơ được chuyển đến phòng Việc làm – An toàn lao động thẩm định nếu đạt yêu cầu theo các điều kiện quy định thì trình lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý. - Mỗi lần gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm không quá 60 tháng. - Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép của doanh nghiệp; - Giấy phép đã hết hạn; - Bản sao các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp giấy phép, cụ thể: + Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên. + Doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ).
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp hoạt động dịch việc làm có nhu cầu gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.
Chọn lĩnh vực 2. Lĩnh vực Việc làm và An toàn lao động
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm được gia hạn hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do không được gia hạn giấy phép.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.
Yêu cầu Trong thời hạn 20 ngày trước ngày giấy phép hết hạn, Doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc thì làm thủ tục gia hạn giấy phép.
Cơ sở pháp lý - Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; - Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; - Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2014. - Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Tài liệu đính kèm