Giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

PhuthoPortal - Ngày 25/11/2021, đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Phú Thọ II về kết quả triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn (NoNT) và tổ chức, hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đinh Công Thực kết luận tại buổi giám sát

Cùng tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn, NHNN tỉnh đã triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách và các quy định của NHNN về phát triển NoNT đến các chi nhánh ngân hàng (CNNH), tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, dành mọi nguồn vốn phù hợp để đầu tư tín dụng, tạo mọi điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay thuận lợi, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, từng bước đơn giản hóa thủ tục hồ sơ vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn, mở rộng mạng lưới hoạt động, cung ứng những sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại hỗ trợ cho ngành nông nghiệp phát triển, tích cực đóng góp, tài trợ cho an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương phát biểu tại buổi giám sát

Tính đến hết tháng 9 năm 2021, doanh số cho vay phát triển NoNT trên địa bàn tỉnh đạt 57.785 tỷ đồng (trong đó năm 2020 đạt 34.667 tỷ đồng; 9 tháng năm 2021 đạt 23.118 tỷ đồng); doanh số thu nợ đạt 55.375 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đến ngày 30/9/2021 đạt 27.040 tỷ đồng, tăng 2.677 tỷ đồng (tăng 10,98%) so với ngày 31/12/2020. Dư nợ cho vay NoNT chiếm 36,44%/tổng dư nợ vay trên địa bàn. Số khách hàng còn dư nợ là 212.098 khách hàng. Các chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển NoNT tập trung vào: Cho vay chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cho vay 4 Chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm (Chương trình sản xuất lương thực; phát triển chè; phát triển thủy sản; trồng rừng sản xuất); cho vay 4 Chương trình sản xuất nông nghiệp khuyến khích phát triển (phát triển đàn lợn thịt, bò thịt chất lượng cao; phát triển cây ăn quả; phát triển nông nghiệp cận đô thị) và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của NHNN và ngân hàng cấp trên, đến nay đã có 17/19 ngân hàng thương mại rà soát và triển khai hạ lãi suất theo yêu cầu của NHNN Việt Nam. Lãi suất bình quân các ngân hàng giảm từ 0,8 - 0,9%/năm. Các ngân hàng, TCTD cũng đã tổ chức rà soát đánh giá mức độ thiệt hại và chủ động làm việc, hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đặc biệt là các khách hàng sản xuất kinh doanh với tổng giá trị nợ được các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ là 3.373 tỷ đồng, với 1.962 khách hàng. Triển khai cho vay mới theo các chương trình, gói sản phẩm tín dụng ưu đãi lãi suất đối với khách hàng bị ảnh hưởng do dịch, với doanh số cho vay mới đạt 55.859 tỷ đồng, dư nợ đạt 16.612 tỷ đồng, với 11.891 khách hàng còn dư nợ. Đồng thời, thực hiện cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đã có 7 huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của 10 người sử dụng lao động và 582 lượt lao động; số tiền đề nghị vay gần 2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tinh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi giám sát

Về tổ chức, hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), tỉnh Phú Thọ hiện có 39 QTDND hoạt động tại 77 xã, phường, thị trấn trong 11 huyện, thị, thành phố. Tổng nguồn vốn hoạt động đến 30/9/2021 là 6.261 tỷ đồng (bình quân 160 tỷ đồng/Quỹ), so với cuối năm 2020 tăng 839 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 15,47%. Hiện tại có 29/39 QTDND có nợ xấu, dư nợ 30.716 triệu đồng, chiếm 0,59%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp và luôn nằm trong tầm kiểm soát. Những năm gần đây NHNN chi nhánh tỉnh đã chuyển mạnh từ thanh tra định kỳ sang thanh tra trên cơ sở có dấu hiệu rủi ro. Hoạt động thanh tra tại chỗ được dựa trên nền tảng kết quả giám sát phân tích hoạt động QTD qua phần mềm kết nối thông tin giữa NHNN tỉnh với các QTDND và các thông tin khác; từ đó, đã đưa ra được nhiều cảnh báo, khuyến nghị góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động QTD.

Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Phạm Trường Giang báo cáo, giải trình, làm rõ những nội dung đoàn giám sát yêu cầu

Toàn cảnh buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đinh Công Thực ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của ngành Ngân hàng đối với sự phát triển NoNT của tỉnh, đặc biệt trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, ngành Ngân hàng tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, tham mưu với UBND tỉnh ban hành các chính sách tín dụng nói chung, chính sách ưu đãi nói riêng, trong đó đặc biệt là chính sách tín dụng phát triển NoNT, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt về mục tiêu, vai trò, vị trí của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; củng cố tổ chức, bộ máy, đồng hành cùng người dân, khách hàng vay vốn nâng cao hiệu quả nguồn vốn tính dụng, để ngân hàng thực sự là “bà đỡ” cho phát triển nền kinh tế. Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị để cùng tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo, cũng như ý kiến cử tri, người dân liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đồng chí mong muốn NHNN chi nhánh tỉnh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của ngành dọc cấp trên, tăng cường nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng; tạo kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là các đối tượng chính sách thuộc khu vực nông thôn được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhiều hơn. Tiếp tục có những chính sách phù hợp, nhất là có những chính sách mới mang tính đột phá để khuyến khích, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Đối với các kiến nghị của các Ngân hàng, đồng chí Trưởng đoàn giám sát ghi nhận báo cáo HĐND tỉnh, đồng thời sẽ kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan quan tâm giải quyết, tháo gỡ.

Đinh Vũ