Giám sát việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tân Sơn

PhuthoPortal - Ngày 15/9, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình và kết quả thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tân Sơn.

Đoàn giám sát gặp gỡ, trao đổi với một số cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Tân Sơn được thụ hưởng chính sách

Thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 (NGhị định 116); Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 01/12/2019 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, UBND huyện Tân Sơn đã triển khai thực hiện chi trả chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.

Từ năm 2016 đến hết năm 2019 trên địa bàn huyện đã có 1.060 lượt đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút với kinh phí thực hiện 18.484 triệu đồng; 5.881 lượt đối tượng được hưởng phụ cấp lâu năm với kinh phí thực hiện 60.634 triệu đồng; 303 đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng với kinh phí thực hiện hơn 4 tỷ đồng; 76 đối tượng được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thẹo Nghị định số 116...

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền khẳng định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được huyện quan tâm chỉ đạo, phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong điều kiện nguồn kinh phí còn nhiều khó khăn nhưng từ năm 2016 đến nay, tổng kinh phí chi cho thực hiện chính sách này trên địa bàn huyện Tân Sơn là trên 92 tỷ đồng. Phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 116 đã hỗ trợ thêm nguồn thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang sớm ổn định cuộc sống khi nhận công tác ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu hút được nguồn nhân lực trẻ, khuyến khích nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác tại các thôn, bản, địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Trợ cấp lần đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sớm ổn định cuộc sống khi tiếp nhận công tác, tăng thêm thu nhập góp phẩn ổn định đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang. Trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu là những chính sách rất ưu việt nhằm tri ân, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ kinh phí khi người lao động đã hoàn thành nhiệm vụ công tác, cống hiến cho địa phương…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền thăm cơ sở vật chất và tình hình hoạt động của Trường Tiểu học xã Tân Sơn

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Ngày 1/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 116, trong đó bổ sung các nhóm đối tượng và một số chính sách khác. Mặc dù mới thực hiện được 4/9 chính sách nhưng những chính sách huyện Tân Sơn chọn thực hiện đều rất thiết thực, không có sai phạm.

Đồng chí yêu cầu huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cho các đối tượng hiểu đúng, đủ, rõ về chính sách để triển khai thực hiện, đặc biệt là các chính sách thay đổi, mới bổ sung theo Nghị định 76. Tiếp tục rà soát, phân định đối tượng, đề xuất thực hiện các chính sách còn lại phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế tại địa phương, cơ sở…

Đinh Vũ