Giáo dục di sản gắn với Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

PhuthoPortal - Ngày 1/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức điểm cho học sinh tham quan học tập và trải nghiệm di sản văn hóa tại thành phố Việt Trì với nội dung “Giáo dục di sản gắn với Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”.
image002_103.jpg
Các em học sinh thực hành Hát Xoan tại miếu Lãi Lèn
Các em học sinh các trường: Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, THCS Kim Đức, Tiểu học Tân Dân, THCS Tân Dân đã tham quan miếu Lãi Lèn - nơi phát tích của Hát Xoan và được Nghệ nhân ở các phường Xoan gốc truyền dạy, thực hành các làn điệu Xoan truyền thống. Ngoài ra, các em còn được tham quan Bảo tàng Hùng Vương (thành phố Việt Trì) - nơi lưu giữ những giá trị lịch sử quý về vùng đất Tổ cội nguồn của dân tộc.
image004_46.jpg
Các em học sinh hào hứng khi được các Nghệ nhân phường Xoan gốc truyền dạy Hát Xoan…
Đây là hoạt động bổ ích góp phần bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản văn hóa. Đồng thời mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, gắn lý thuyết với thực tiễn; hình thành và hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, văn minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc. 
image006_13.jpg
… và tham quan Bảo tàng Hùng Vương
Từ năm 2011, ngành Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Đề án đưa Hát Xoan vào trường học. Sau 7 năm triển khai Đề án, đến nay 100% các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đưa Hát Xoan vào giảng dạy trong trường học.
Huyền Trang