Giấy mời Chủ tịch UBND tỉnh nghe Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022 báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ

PhuthoPortal - Thực hiện chương trình công tác, ngày 01/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh nghe Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022 báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00’ngày 01/4/2022 (Thứ sáu)

2. Địa điểm

Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm