Giấy mời dự Lễ khởi công dự án đầu tư công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 10 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 10 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (Chủ nhật).

2. Địa điểm

Lô đất xây dựng công trình (tại Quảng trường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm