Giấy mời Hội nghị ký kết chương trình hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

PhuthoPortal - Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị ký kết chương trình hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 15 giờ 30 ngày 30/3/2022

2. Địa điểm

Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm