Giấy mời hội nghị nghe Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trường Đại học Hùng Vương báo cáo một số nội dung

PhuthoPortal - Ngày 23/02/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng chủ trì hội nghị, nghe Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trường Đại học Hùng Vương báo cáo Kế hoạch Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021 và phương án chuyển cơ sở đào tạo thuộc Trường Đại học Hùng Vương tại thị xã Phú Thọ về cơ sở thành phố Việt Trì.

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00'

2. Địa điểm: Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh

Chi tiết xem tài liệu đính kèm