Giấy mời hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021

PhuthoPortal - Thực hiện Công điện số 780/CĐ-VPCP ngày 11/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị như sau:

1.Thời gian: 1 ngày, ngày 16/6/2021 (Thứ Tư)

(Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00’, buổi chiều từ 14 giờ 00’)

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến số 1, Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm