Giấy mời họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19

PhuthoPortal - Thực hiện Văn bảnsố 514/VPCP-TH ngày 6/5/2021của Văn phòng Chính phủ về việc mời họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh bố trí chương trình dự họp tại điểm cầu Phú Thọ,nội dungcụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 07/5/2021 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm:

- Điểm cầu cấp tỉnh: Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh.

- Điểm cầu cấp huyện, thành, thị: Phòng họp trực tuyến tại UBND các huyện, thành, thị.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm