Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng và gói thầu cabin điện tử và thiết bị nhận dạng điểm danh của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210784290 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210691259

Tên KHLCNT

Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng và gói thầu cabin điện tử và thiết bị nhận dạng điểm danh của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ

Tên gói thầu

Gói thầu 2: Mua sắm trang thiết bị văn phòng

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng và gói thầu cabin điện tử và thiết bị nhận dạng điểm danh của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

30 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

29/07/2021 09:59

Đến ngày

05/08/2021 10:10

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

40 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ