Gửi người chiến sĩ đảo xa

Nhớ anh những ngày không tên
Năm tháng sao dài rộng thế?
Nơi đảo xa ngàn hải lý
Chắc tay gìn giữ biển trời.
 
Em nhớ anh ngày mưa rơi!
Em nhớ anh ngày nắng cháy!
Em nhớ anh ngày bão giông...!
Anh ở nơi đầu ngọn sóng!
 
Đất trời cho ta sự sống
Chung tay gìn giữ chủ quyền
Nơi anh dù bao nguy hiểm
Quản chi bão tố, cuồng phong.
Ở nơi đất mẹ thân thương
Em vẫn hướng lòng về biển!
Anh ở đảo xa có biết
Mong anh chí vững, gan bền.
 
Nhà giàn anh có nghe không?
Đất liền ngày đêm bám biển
 Cùng anh nơi đầu trận tuyến
Dẹp yên lũ tặc biển đông.
 
Xua tan những ngày gió giông
Đảo xanh bình yên năm tháng
Biển hát những lời chân thật
Tình em vượt sóng đại dương!!
Trần Thị Lệ Thủy