Hạ Hòa: Chuyển biến tích cực sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

PhuthoPortal - Huyện Hạ Hòa được chọn làm điểm chỉ đạo của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 4 năm triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyện ủy Hạ Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện, huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị đến 100% cán bộ, đảng viên, từ đó tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BTV Huyện ủy luôn xác định trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là của cấp ủy, trực tiếp là của đồng chí Bí thư cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các địa phương, đơn vị. Vì vậy, việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị được thường xuyên, kịp thờì.

Huyện ủy đã xác định khâu đột phá nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW để tập trung chỉ đạo, đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có đạo đức, lối sống trong sáng; có tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc thực sự “Gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Đồng thời, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Trong 4 năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính của huyện và cấp xã. 100% các cơ quan, đơn vị đã xây dựng nội quy, quy chế làm việc, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cam kết thực hiện gắn với thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Cán bộ, công chức, và các quy định của Đảng. Qua đánh giá, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về xây dựng những chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo học tập đã có sự chuyển biến khá rõ nét.

Cùng với chỉ đạo thực hiện khâu đột phá, việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo giải quyết được các cấp ủy Đảng của huyện quan tâm thực hiện. BTV Huyện ủy, UBND huyện đã nghiêm túc chấn chỉnh, làm rõ việc thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý và có các hình thức xử lý nghiêm minh. Do đó, đã góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp hoạt động ngày một hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng các công trình giao thông, thủy lợi, những bức xúc kéo dài ở một số hộ dân đã cơ bản được giải quyết dứt điểm, công trình đường tránh lũ, một số tuyến đường bê tông nông thôn và đường quốc lộ 2D (đoạn thị trấn - xã Y Sơn) đã thi công hoàn thành theo kế hoạch của chủ đầu tư và đưa vào sử dụng phục vụ tốt cho việc đi lại, lưu thông vận chuyển hàng hóa. Công tác rà soát, tiếp nhận, phân loại đơn thư và giao nhiệm vụ đôn đốc, giải quyết đã được lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên và hiệu quả. Một số đơn thư khiếu kiện kéo dài liên quan đến đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án trên địa bàn đã được xem xét giải quyết dứt điểm. 5 năm qua trên địa bàn huyện không có tình trạng khiếu kiện tập trung đông người vượt cấp; tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

Công tác lựa chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện được triển khai có trọng tâm và hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, các địa phương, đơn vị đã lựa chọn được 98 tập thể, 83 cá nhân để đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị, Huyện ủy đã biểu dương khen thưởng 17 tập thể, 16 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Ấm Hạ 3 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2017, 2017, 2019) được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 và nhiều cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Đến năm 2019, huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 40 khu dân cư đạt chuẩn khu nông thôn mới. Thực hiện Đề án sắp sếp, sáp nhập khu dân cư và các đơn vị hành chính cấp xã, Hạ Hòa có 294 khu dân cư giảm còn 180 khu dân cư; từ 33 đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 20 xã, thị trấn.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, BTV Huyện ủy đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm đó là: Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ có tác dụng quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị; cán bộ lãnh đạo chủ chốt nêu gương trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị; kiên quyết giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao đời sống nhân dân.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Hạ Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiến Tu