HĐND huyện Cẩm Khê tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

PhuthoPortal - Ngày 8/8, HĐND huyện Cẩm Khê khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp bất thường) để thảo luận vào Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện. Kết quả, 100% các đại biểu HĐND huyện biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết.

CAC-DAI-BIEU-HDND-HUYEN-BIEU-QUYET.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã,giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện
Theo phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, huyện Cẩm Khê sắp xếp, sáp nhập 10 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị hành chính mới. Cụ thể, các xã Đồng Cam, Phương Xá, Phùng Xá sáp nhập thành xã mới lấy tên là xã Minh Tân; trụ sở xã Minh Tân tạm thời sử dụng trụ sở hiện nay của xã Phương Xá. Các xã Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù sáp nhập thành xã HùngViệt; trụ sở xã Hùng Việt tạm thời đặt tại xã Hiền Đa. Các xã Sơn Nga, Sai Nga, Thanh Nga và thị trấn Sông Thao sáp nhập thành thị trấn Cẩm Khê. Các xã, thị trấn mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2020.
Trước đó, huyện đã tổ chức lấy ý kiến cử tri tại 10 xã, thị trấn nằm trong diện sắp xếp, sáp nhập. Kết quả, tỷ lệ đồng thuận ở từng xã đều đạt cao, tính chung cả 10 xã đạt 98,8%.

Hoàng Tuấn