HĐND huyện Thanh Sơn tổ chức Kỳ họp thứ Sáu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2023, HĐND huyện Thanh Sơn khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ Sáu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Quang Tuấn được HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2021- 2026

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe thông báo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Đoàn Quang Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy và giới thiệu ứng cử bầu Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND huyện Thanh Sơn đã thông qua trình tờ trình và biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Duy Anh với lí do chuyển công tác. Đồng thời bầu đồng chí Đoàn Quang Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thanh Sơn đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023.

Thu Thủy - Anh Hoàng