HĐND tỉnh khóa XVIII: Họp phiên bất thường kiện toàn công tác nhân sự và thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

PhuthoPortal - Ngày 23/8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường quyết định công tác nhân sự HĐND, UBND tỉnh và một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Với số phiếu tín nhiệm 100%, các đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp nhất trí bầu đồng chí Vi Mạnh Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

DSC-0380.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Trọng Tấn được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Dự kỳ họp có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị, hội, đoàn thể của tỉnh.
DSC-0310.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại kỳ họp
Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Vi Trọng Lễ; giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
DSC-0342.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kỳ họp đã tiến hành bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Vi Mạnh Hùng và chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phan Trọng Tấn.
DSC-0365.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kỳ họp cũng xem xét, thông qua tờ trình, Nghị quyết về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2021. Theo Đề án, trên địa bàn tỉnh có 80 ĐVHC cấp xã thuộc 10 đơn vị cấp huyện tiến hành sắp xếp, sáp nhập. Số ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp là 225 đơn vị, giảm 52 xã. 
DSC-0321.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2021
Các đại biểu đã thông qua các Nghị quyết chuyên đề: Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số hạng mục công trình tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả Sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn km64 - km80 (từ thị xã Phú Thọ đến cầu Phong Châu); thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng sản xuất dưới 50 héc ta thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Vi Trọng Lễ - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
DSC-0398.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu tặng hoa chia tay đồng chí Vi Trọng Lễ
Tặng hoa chia tay đồng chí Vi Trọng Lễ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua đã góp phần nâng cao vị thế của HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 
Đồng chí mong rằng, với tri thức, kinh nghiệm, uy tín, tâm huyết của mình, đồng chí Vi Trọng Lễ tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp của tỉnh, trong đó có hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Sau một buổi chiều làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 4 Nghị quyết về công tác nhân sự và 4 Nghị quyết chuyên đề.
Đồng chí cho biết, việc kiện toàn nhân sự, đặc biệt là chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đảm bảo tính liên tục, toàn diện, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí mới được bầu giữ các chức vụ tại kỳ họp và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng sự tín nhiệm, sự kỳ vọng của đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Để nghị quyết sớm được thực hiện, ngay sau kỳ họp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra. 
Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng giám sát, truyền đạt nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp tới cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Hương Giang - Khánh Trang