Hệ thống chợ

Chợ Trung Tâm:

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Phường Tiên Cát - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.846971

Chợ Gia Cẩm:

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.854249

Chợ Gát:

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Phường Thọ Sơn - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Chợ Nông Trang:

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Phường Nông Trang - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Chợ Mè:

Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.820165

Chợ Vàng:

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ