Hệ thống siêu thị

Siêu thị BigC Việt Trì

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành – phường Thanh Miếu – TP Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Siêu Thị PRIME:

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - phường Nông Trang - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 813747

Siêu Thị Hùng Vương:

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 856364

Siêu Thị Phú Cường:

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - phường Nông Trang - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ