Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện