Hiệp thương, bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV

PhuthoPortal - Ngày 23/3/2023, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ Mười hai - khóa XIV (hội nghị bất thường) để hiệp thương kiện toàn, cử bổ sung Ủy viên Ủy ban, chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh mới được hiệp thương

Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải điều hành hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh

Để đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, sau khi nghe thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; tờ trình về việc kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh; tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung Ban Thường trực và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất hiệp thương cử bổ sung các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV gồm các ông, bà: Đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phương - Ủy viên Đảng đoàn MTTQ tỉnh; Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Nguyễn Thủy Trọng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh do chuyển công tác

Sau khi hiệp thương cử bổ sung, số Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV hiện có là 85 vị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Nguyễn Thi Phương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Phương tham gia Ủy viên thường trực, giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; chia tay Ủy viên không tiếp tục tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thu Hương